Velkommen til

I.L. NORNA-SALHUS

-ekte friidrett siden 1935


ÅRSMØTET I NORNA-SALHUS AVHOLDT07.03.2023 

Tirsdag 21. mars avholdt Norna-Salhus sitt årsmøte i sine nye lokaler i Salhushallen. Årsberetningen fortalte om et godt og aktivt år for Norna-Salhus, der man bl.a. har avholdt rund 40 større eller mindre friidrettsstevner, på bane, innendørs eller langs landeveien.

TRENING

VÅRE DUGNADER

STALLEN