HOVEDSTYRET


Stein Einar Samnøy

Styreleder


Olav Kåre Karlsen

Nestleder


Jonathan Varela Byrkjenes

Styremedlem og sportssjef


Inga-Lill Olson Trædal

Styremedlem og leder Barn og ungdom


Styremedlem og leder arrangement

Kristian Nestor Jarnung


Anders Vik

Styremedelem og Ungdomskontakt


Kjell Magne Ebbesvik

1.Varamedlem


Mette Strengen Melsås

2.Varamedlem


Arrangementsutvalget


Kristian Nestor Jarnug

Leder


Cidi Nzita

Medlem 


Kjell Magne Ebbesvik

Medlem


Aleksander Kristiansen Meyer

Medlem


Representanter til Salhushallen


Representant                         Personlig Vara

Kjell Magne Ebbesvik         Mette Melså

Liv Bente Jensen                Tom Geir Jensen

Stein Einar Samnøy             Olav Kåre Karlsen

Eddie Mikal Ebbesvik          Stig Asbjørnsen


Hederstegnkommitté


Kjell Magne Ebbesvik

Medlem


Olav Kåre Karlsen

Medlem


Roald Hjørnevik

Varemedlem


Valgkommitté


Robert Ingvaldsen

Leder


Silje Ulla-Zahl

Medlem


Roald Hjørnevik

Varamedlem


Styret utpeker representanter til tinget.